Vår kompetanse - Er din Garanti for profesjonell bistand

Ullensaker Regnskap AS

Vi bidrar med regnskap, lønn, fakturering, budsjettering og årsoppgjør.

Regnskap

Du skal føle deg trygg på at du får et korrekt ført regnskap, hvor regler og lover blir ivaretatt på best mulig måte.  Kvalitet er viktig for oss. Vi vil derfor alltid etterstrebe å opprettholde en høy kvalitet.

Lønn

Vi sitter på fagkompetanse og verktøy til å yte deg best mulig service. I lønnsoppdraget er det naturlig at også feriepenger, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, fraværsstatistikk og offentlige statistikker er med.

Fakturering

Vi bistår deg gjerne med fakturering! Kredittsalg krever gode rutiner for både fakturering og oppfølging for å sikre god likviditet. Vårt moderne fakturerings system gjør at du får dette enkelt på plass.

Rådgivning

Enten det gjelder analyse og styring av tall, styrearbeid eller spørsmål og oppgaver innen HR og lønn, har vi den kompetansen du trenger for å få oversikt og hjelp til gjennomføring av oppgavene.

Budsjettering

Et budsjett er en plan over de økonomiske forventningene en bedrift har for fremtiden. Dette er et av de viktigste økonomiske styringsverktøy en bedrift har i tillegg til regnskapet.

Ligningspapirer og årsoppgjør

Et budsjett er en plan over de økonomiske forventningene en bedrift har for fremtiden. Dette er et av de viktigste økonomiske styringsverktøy en bedrift har i tillegg til regnskapet. 

Velkommen til ditt lokale regnskapskontor. Vi holder til i sentrum av Jessheim, inne på Jessheim Storsenter

Vårt mål er å kvalitetssikre våre tjenester, slik at du kan konsentrere deg om din kjernevirksomhet.