Fase 1 - 2023

Denne filmen er en grovklippet film om Lakseelva Namsen, som fortsatt er uferdig og på arbeidsstadiet.

Året 2023 var et elendig lakseår for Namsen, faktisk tidenes dårligste laksefiskesesong i norske lakseelver samlet. Det ble også dårlig med action og fast fisk for våre fortografer. Null Catch! Derimot fikk vi mye annet bra som er nødvendig og selve grunnmuren i fortellingen og en film på omlag 30-45 minutter. Avhengig av 2024. Fast fisk på kamera mangler og det er vårt hovedfokus nå i 2024. Vi har likevel lyst å vise frem noe av det materialet vi har produsert av opptak, satt i system, slik at de som på en eller annen måte har bidratt med tilrettelegging, skal føle seg trygge på at dette blir et SABLA bra Produkt.

Det er viktig å presisere at en del videomateriale må kjøpes inn, rent juridisk.  Bildene fra gyting og egg som klekkes, samt vinterbildene fra Børgefjell, har vi foreløpig kun off-line rettigheter til. Disse må altså kjøpes inn fra rettighetshavende fotografer før filmen mastres og offentliggjøres som et endelig ferdig produkt eller selges til TV kanaler for visning.

Fase 2 - 2024

 1. Vi leter etter to dyktige fluefiskere hvor minst én bør håndtere spay casting på et høyt estetisk nivå. Karismatiske personer som ønsker å delta og som håndterer vaiert fluekasting.
 2. Vi ønsker å følge en fisker fra båt med roer hvor fokuset er å få fast fisk. Vårt håp er å følge opp danske Arne Rasmussen, nå 91 år, til vi faktisk får laks og landing på kamera. Vi har gode opptak med han, samt flere intervjuer. Han er en ressurs som historieforteller. Meget fascinerende.
 3. Dokumentere og filme laks ved utløpet av Namsen i området Namsfjorden. Følge en notfisker som kan gi oss muligheter til filming under vann med vår undervannsdrone / ROV.
 4. Stemingsbilder ved gapahuk, hytte, bål, fluebinding, grilling og kos. To settinger. En ved elvbredden og en i et omkringliggende område som f.eks et ferskvann.
 5. Intervju med en faglig person eller forsker som snakker om den atlantiske laksen’s livssyklus og eventyrlige reise. Laksen kan vandre til havs flere ganger i løpet av livet. Veksten i havet påvirker i stor grad både størrelse og overlevelse. Når den kommer tilbake til norskekysten, er en laks på 10 kilo blitt 300 ganger så stor som da den forlot elva.

Finansiering AV FILMPROSJEKTET

Siden dette er et prosjekt som både stimulerer til entreprenørskap og inkluderer reiselivsnæringen, skal det søkes om økonomisk støtte via Innovasjon Norge. Dette gjelder både til dekning av selve produksjonen og til oppfølging i etterkant vedrørende markedsføring, i inn- og utland, samt media innsalg internationalt.

Filmen vil både være opplysende og vil bidra til skape forståelse for allmenheten om hvordan livssyklusen til laksen i norske lakseelver fungerer. Tilbakevandring til elvene skjer enkelte steder fordelt over hele året, men i Norge fra tidlig mai og frem til november. Gyteperioden er i hovedsak i november. I enkelte elver kan gytingen foregå helt frem til februar.

Norge har et særdeles stort og viktig ansvar i å ta vare på den nordatlantiske laksen, samt beskytte den mot alle mulige sykdommer og genetisk uttynning. Pukkellaksen er som et eksempel en stor fare for våre eksisterende laksestammer. Klimaendringene kan bidra til at hele to tredjedeler av fiskeartene kan våre utryddet innen 80 år i følge en tysk forskningsrapport.

LOKALE FISKEREGLER FOR NAMSEN 2024

 1. Det er fiskers plikt å sette seg inn i de lokale fiskereglene slik at fisket praktiseres i overensstemmelse med disse. Ved kjøp av fiskekort eller leie av fiske, aksepteres regelverk og sanksjoner. 
 2. Døgnkvote – Laks: 2 avlivet laks per døgn hvorav maks 1 laks over 65cm. Dersom fiskeren oppfyller døgnkvoten for avlivet laks eller først avliver 1 laks over 65cm, skal fisket avsluttes til nytt fiskedøgn starter.
  Sjøørret: I Namsen og Sanddøla, 1 stk. og i Høylandsvassdraget 2 stk. avlivet sjøørret per døgn.
 3. Sesongkvote – Laks: 10 avlivet laks per sesong hvorav maks 2 laks over 65cm.
 4.  All fangst skal rapporteres på elveguiden.no innen 24-timer.
 5. All fiskeutrustning må deinfiseres før du starter ditt fiske i Namsenvassdraget.

Mye nyttig informasjon om laksfiske generelt og lakseelver i Norge, finner du på nettsiden lakseelver.no

DONASJONER MOTTAS MED TAKK :-)))

Watch: Namsen - Atlantic Salmon's Queen River

VÅR UNDERVANNSDRONE / ROV

KAN LEIES UT BASERT PÅ DAGSLEIE INKLUDERT FOTOGRAF [+47 920 54 900]

Chasing M2 PRO Max Super Undervanns Drone / ROV – Ultra High Video i 4K – Resolution 3840 x 2160 [pixler] Max dybde er helt ned til 200 meter. Meget kraftig lyssetting.

RANDOM VIDEOS

USS Gerald R. Ford visiting Norway

Et Sminket Folkemord - NRK Brennpunkt

Våpensmuglerne - NRK Brennpunkt

Klima Energi -Toshiba

Fuglevikstranda Familie Camping

Rolf Døli AS - Tamrock - Neskollen

Ukraina - Ой у лузі червона калина

Ukraina - Ой у лузі червона калина

Corona Pandemic Norway 2018

Work for Rudolfsen Family 2022

Utenfor - Jan Eggum, Bjørn Eidsvåg - 1988

Kåre Tveter Lysthuset - 2021

Læsø Tangtakets Hjemland -2001

Fluekasterskolen - 2000

Askeladden Båtfabrikk - 2003

Operasjon Muskedunder - 2001

Namskogan Familiepark - 1999

Veien mot OL - Hundekjøring - 2002

Somalifolket -1992

Sportsmaster - Reklamefilm - 2004

Kiwi Reklamefilm - 2000

Gozo - Travel Document - 1999

Vann - Eritrea - 1995

Libra - 2001

Work for Rudolfsen Family 2022

Happy New Year from Rudolfsen Family 2017

Skiing in Trysil, Norway 2018

Merry Christmas Card 2016

Merry Christmas Card

Kevin & Janine Playing in our Farm

Our Small Farm, Deset in Rena, Norway

Vårt småbruk på Deset i Rena

Our Small farm Winter 2017

Kevin Rudolfsen National Day 17. Mai 2012

Commercial about my son Mads 1999

Kevin in Bangkok, Thailand 2012

Kevin's Summer Camp, Norway 2017

Kevin and Liam playing Rainbow Golf

My two oldest sons Mads & Morten 1998

The Tsunami hit Thailand in 2004

My own Commercial from 2006

My son Morten in a Commercial 2005

Horse Sleigh Ride - Christmas 2009

Commercial about my son Mads 1999

Kevin's First Skiing

Dennapha Life Style Branding

Dennapha in Marrakech Marocco for Nuskin

Active Au Pair Commercial Film

Rolf Rudolfsen USA - Hurricane Floyd

Rolf Rudolfsen USA 100 års Minne Film

Wat Thai Gardermoen

Follow me on Social Media

Visit Brage Academy

Brage Academy [https://brageacademy.com] is located in Norway and it is an Online Language School. We also offer courses in Social Marketing, Yoga Classes and some Life Quality lessons. Would  you like to be a Brage Academy Teacher/Tutor and a Partner?

Born in the North part of Norway
Majestic and Spectacular Nature

It’s Easier To Ask Forgiveness
Than To Get Permission!
Olaf Rudolfsen
Film Director & Photographer
Scroll to Top